Kategoria: Dla wierzyciela i dłużnika

nakaz zapłąty kancelariapierog.pl

Nakaz zapłaty – sposób na szybsze i tańsze odzyskanie długu

Czym jest nakaz zapłaty ?

Nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym jest rodzajem orzeczenia sądowego, wydanego na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w specjalnym przyśpieszonym trybie, który ma pozwolić zaspokoić roszczenie pieniężne albo świadczenie innych rzeczy zamiennych wierzyciela w stosunkowo niewielkim czasie. Z chwilą wydania, wierzyciel uzyskuje tytuł zabezpieczenia wykonalny bez nadawania klauzuli wykonalności co umożliwia natychmiastową egzekucje roszczenia.

Co musi zrobić wierzyciel, żeby sąd wydał nakaz zapłaty?

Wierzyciel musi :

1)     sporządzić pozew we właściwej formie;

2)     zamieścić w nim odpowiedni wniosek;

3)     udowodnić swoje żądanie środkiem dowodowym wskazanym w przepisach;

4)     opłacić – w postępowaniu nakazowym będzie to ¼ opłaty jaką byśmy musieli zapłacić za pozew w zwykłym postępowaniu;

5)     wnieść pozew do odpowiedniego sądu.

Jakimi dowodami mogę udowodnić swoje roszczenie w postępowaniu nakazowym ?

Czytaj więcej… Nakaz zapłaty – sposób na szybsze i tańsze odzyskanie długu