Jak przyjąć spadek ? Jakie elementy powinno zawierać nasze oświadczenie? Jaki jest termin złożenia oświadczenia o przyjęciu spadku?

adwokat spadki rzeszów | Przyjęcie spadku |

Przyjęcie spadku polega na złożeniu po śmierci spadkodawcy oświadczenia woli przez osobę która uzyskuje jakąkolwiek korzyść ze spadku, w którym wyraża zgodę na przyjęcie spadku wprost lub z dobrodziejstwem inwentarza. Oświadczenie takie możemy złożyć przed sądem lub przed każdym notariuszem. W przypadku gdy zdecydowaliśmy się na sąd , to będzie to sąd rejonowy w którego okręgu znajduje się miejsce zamieszkania lub pobytu składającego oświadczenie.

 

Jaka jest forma oświadczenia woli o przyjęciu spadku? 

 

W przypadku gdy składamy takie oświadczenie przed sądem możemy je złożyć ustnie do protokołu lub na piśmie z podpisem urzędowo poświadczonym. Gdy zdecydowaliśmy się na wizytę u notariusza, nasze oświadczenie o przyjęciu spadku wymaga formy aktu notarialnego.

 

Jakie elementy powinno zawierać oświadczenie o przyjęciu spadku? 

 

Zgodnie z art. 641 Kodeksu Postępowania Cywilnego nasze oświadczenie powinno zawierać:

1) imię i nazwisko spadkodawcy, datę i miejsce jego śmierci oraz miejsce jego ostatniego zamieszkania;

2) tytuł powołania do spadku;

3) treść złożonego oświadczenia;

4) wymienienie wszelkich wiadomych składającemu oświadczenie osób należących do kręgu spadkobierców ustawowych;

5) wskazanie wszelkich testamentów, chociażby składający oświadczenie uważał je za nieważne, a także danych dotyczących treści i miejsca przechowania testamentów.

 

Jakie są konsekwencje braków elementów koniecznych każdego oświadczenia o przyjęciu spadku? | Przyjęcie spadku |

 

Jeżeli nasze pisemne oświadczenie nie zawiera wyżej wskazanych elementów, to zostaniemy wezwani do jego uzupełnienia z pouczeniem o konsekwencjach niezastosowania się do wezwania.

Czy mogę zmienić zdanie co do przyjęcia spadku? 
 

Niestety, nasze oświadczenie woli ma charakter nieodwołalny, w związku z czym złożenie kolejnego oświadczenia w którym odrzucimy spadek nie wywoła żadnego skutku, bowiem będzie nieważne.

 

Czy mogę złożyć oświadczenie o przyjęciu spadku przez pełnomocnika? | Przyjęcie spadku przez pełnomocnika |

 

Oświadczenie o przyjęciu spadku może być złożone również przez pełnomocnika, którym może być na przykład adwokat lub radca prawny. Pełnomocnictwo do złożenia oświadczenia o przyjęciu spadku powinno być udzielone pod rygorem nieważności na piśmie z podpisem urzędowo poświadczonym.

 

Czy mogę złożyć oświadczenie o przyjęciu spadku przez moje dziecko? 

 

Oczywiście, możemy złożyć takie oświadczenie jako przedstawiciel ustawowy dziecka.

 

Ile mamy czasu na złożenie oświadczenia o przyjęciu spadku? 

 

Oświadczenie o przyjęciu spadku może być złożone w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedzieliśmy się o tym ze zostaliśmy powołani do spadku. Zazwyczaj będzie to dzień w którym dowiedzieliśmy się o śmierci spadkodawcy.

 

Jakie są skutki niezłożenia przez spadkobiercę oświadczenia o przyjęciu spadku? 

 

W przypadku naszej biernej postawy, tj. gdy nie złożymy oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, przyjmuję się ze przyjęliśmy spadek z dobrodziejstwem inwentarza, a więc z ograniczoną odpowiedzialnością za długi spadkowe.

 

Więcej o zawiłościach prawa spadkowego dowiecie się Państwo w naszych pozostałych artykułach. Zapraszamy do kontaktu z Adwokatem lub Radcą Prawnym http://kancelariapierog.pl/kontakt/

 

| Adwokat Prawo Spadkowe Rzeszów | Radca Prawny Prawo Spadkowe Rzeszów | Porady prawo spadkowe Rzeszów | Przyjęcie spadku | Kancelaria Rzeszów | Prawnik Rzeszów |