Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza – pytania i odpowiedzi

przyjecie spadku z dobrodziejstwem inwentarza adwokat spadki

Z mojej praktyki wynika, że klienci często nie rozumieją czym jest przyjecie spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Wbrew ogólnemu przekonaniu, przyjecie spadku z dobrodziejstwem inwentarza powoduje w zasadzie takie same skutki jak przyjęcie spadku wprost. Jedyną różnicą jest ograniczenie odpowiedzialności do wartości ustalonego w inwentarzu stanu czynnego spadku. Oznacza to ze spadkobierca odpowiada całym swoim majątkiem, a nie tylko rzeczami wchodzącymi w skład spadku, do wysokości kwoty ustalonej w spisie inwentarza. W przypadku braku sporządzenia wykazu inwentarza, nie zostanie oznaczona kwota która będzie ograniczała naszą odpowiedzialność, a w konsekwencji będziemy odpowiadać bez ograniczeń całym swoim majątkiem.

 

Gdzie i w jakim terminie mogę złożyć oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza?

 

Oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza może zostać złożone przed sądem rejonowym lub przed notariuszem w terminie sześciu miesięcy od daty uzyskania wiadomości otwarciu spadku.

 

Jakie są konsekwencje nie złożenia oświadczenia o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza w w terminie 6 miesięcy od dowiedzenia się o tytule swego powołania?

 

Brak oświadczenia spadkobiercy w  wyżej wskazanym terminie jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

 

Czym jest wykaz inwentarza? | Przyjecie spadku z dobrodziejstwem inwentarza |

 

Wykaz inwentarza to prywatny spis wszystkich aktywów i pasywów wchodzących do spadku, a także przedmiotów zapisów windykacyjnych. Każdy element wymieniony w wykazie musi zostać oceniony co do stanu oraz wyceniony na chwilę otwarcia spadku.

 

Czy mogę uzupełnić złożony wykaz inwentarza?

 

Wykaz inwentarza może zostać uzupełniony, jeśli po złożeniu wykazu inwentarza ujawnią się nieuwzględnione w nim przedmioty należące do spadku lub długi spadkowe.

 

Kto może sporządzić wykaz inwentarza?

 

Co do zasady, każdy spadkobierca może samodzielnie sporządzić wykaz inwentarza,jeśli jest kilku spadkobierców, to mogą oni sporządzić wspólny wykaz.

 

Gdzie składamy wykaz inwentarza?

 

Sporządzony wykaz według własnego uznania składamy, w sądzie albo przed notariuszem.

 

Zobacz również :  Jak przyjąć spadek ?

 

Bezpieczniej nie chodzić na skróty tylko skorzystać z usług profesjonalnego pełnomocnika, który udzieli nam wyczerpującej odpowiedzi na nurtujące nas pytania i poprowadzi przez całe postępowanie przed sądem. Kancelaria Adwokacko-Radcowska Dorota i Wojciech Pieróg  zaprasza do kontaktu z Adwokatem lub Radcą Prawnym http://kancelariapierog.pl/kontakt/

 

| Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza | Adwokat spadki Rzeszów | Wykaz inwentarza spadek | Radca Prawny spadki Rzeszów |