Roszczenia matki dziecka pozamałżeńskiego

Kancelaria Rzeszów - roszczenia matki dziecka pozamałżeńśkiego
Matce dziecka pozamałżeńskiego przysługuje przeciwko ojcu dziecka roszczenie o pokrycie części kosztów związanych z ciążą i porodem oraz kosztów trzy miesięcznego utrzymania matki w okresie porodu. Wydatkami związanymi z ciążą i porodem są wszelkie wydatki które zostały poczynione w związku z zajściem w ciąże, a których matka dziecka nie miałaby , gdyby nie zaszła w ciążę. Do wydatków takich możemy przykładowo zakwalifikować :

-koszty wizyt u lekarza

-koszty witamin

-koszty leków

-koszty wyprawki dla dziecka

-koszty zakupu odzieży ciążowej

Kosztami utrzymania matki w okresie porodu będą natomiast przykładowo:

-koszty wyżywienia matki

-koszty mieszkania,

-koszty kosmetyków

Czas trwania powyższego obowiązku ograniczony został do 3 miesięcy. Z ważnych powodów jednak może on zostać przedłużony
na przykład w przypadku:

– złego stanu zdrowia matki po porodzie

– złego stanu zdrowia dziecka

– konieczności zapewnienia opieki nad dzieckiem

 

Z powyższymi roszczeniami matka dziecka pozamałżeńskiego może wystąpić nie wcześniej niż po ustaleniu ojcostwa mężczyzny niebędącego mężem matki. Może to nastąpić na skutek uznania dziecka przez domniemanego ojca lub przez sądowe ustalenie ojcostwa gdy domniemany ojciec nie chce uznać dziecka. Z pozwem możemy wystąpić w ciągu trzech lat od dnia porodu. Jeżeli ojciec nie uznaje ojcostwa, do naszego pozwu należy dołączyć wniosek o ustalenie ojcostwa. Przy określaniu świadczeń pozwanego z tytułu zwrotu kosztów utrzymania matki dziecka w okresie porodu, sąd przy rozstrzyganiu naszej sprawy weźmie pod uwagę możliwości zarobkowe i majątkowe ojca. Jednak decydujący wpływ na wysokość świadczeń stanowiących roszczenia matki, będą miały jej usprawiedliwione potrzeby w zakresie opisanym na początku wpisu. Natomiast co ważne dla ustalenia omawianego obowiązku pozwanego nie mają wpływu dochody osiągane przez matkę przed porodem.

 

Kancelaria Adwokacko-Radcowska Dorota i Wojciech Pieróg w Rzeszowie świadczy szybką i wszechstronną pomoc prawną osobom fizycznym i firmom w rozwiązywaniu ich spraw . Świadczymy usługi prawne nie tylko na terenie miasta Rzeszowa, ale również całej Polski. W sprawach rodzinnych zapraszamy do kontaktu z naszym Radcą Prawnym  Adrianem Pieróg http://kancelariapierog.pl/nasi-prawnicy/

 

| Roszczenia matki dziecka pozamałżeńskiego | Adwokat sprawy rodzinne Rzeszów | Radca Prawny sprawy rodzinne Rzeszów | Adwokat Rozwód Rzeszów | Kancelaria Rzeszów |