Zakres usług

Świadczymy kompleksową obsługę prawną osób fizycznych i osób prawnych


Kancelaria świadczy szybką i wszechstronną pomoc prawną osobom fizycznym i firmom w rozwiązywaniu ich spraw . Świadczymy usługi prawne nie tylko na terenie miasta Rzeszowa , ale również całej Polski w szczególności w Warszawie , Krakowie i Tarnowie , w tym w ramach współpracy z innymi kancelariami adwokatów i radców prawnych.

 

W ramach kompleksowej obsługi prawnej:

 • sporządzamy opinie prawne,
 • udzielamy porad prawnych i konsultacji,
 • opracowujemy i weryfikujemy umowy, pisma,
 • reprezentujemy klientów przed wszystkimi urzędami i sądami, w tym przed Sądem Najwyższym,
 • Kancelaria świadczy kompleksową obsługę prawną Wspólnot Mieszkaniowych oraz Zarządców Nieruchomości

Praktyka kancelarii obejmuje w szczególności:

 • prawo karne -Kancelaria świadczy usługi polegające na obronie klienta na każdym etapie postępowania karnego, począwszy od postępowania przygotowawczego, aż do etapu postępowania wykonawczego. Świadczone przez Kancelarie usługi obejmują także reprezentację osób pokrzywdzonych i innych uczestników postępowania (m. in. przygotowanie subsydiarnych i prywatnych aktów oskarżenia).
 • odszkodowania,
 • prawo nieruchomości w tym:
  – zasiedzenie nieruchomości,
  – procesy dotyczące wad nieruchomości,
  – sporządzanie i opiniowanie umów dotyczących nieruchomości,
  – sprawy zniesienia współwłasności, ustanowienia odrębnej własności lokalu, ustanowienia służebności,
  – przywrócenie naruszonego posiadania,
  – hipoteki, postępowania wieczystoksięgowe, powództwa o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, zakładanie księgi wieczystej;
  –zwroty wywłaszczonych nieruchomości.
 • prawo rodzinne w tym:
  – rozwód i separacja;
  – alimenty.
 • prawo spadkowe w tym:
  – dochodzenie zachowku,
  – stwierdzenie nabycia spadku na podstawie testamentu lub ustawy,
  – przyjęcie lub odrzucenie spadku,
  – dział spadku.
 • prawo pracy i ubezpieczeń społecznych w tym :
  – odwołania od decyzji ZUS w sprawach rentowych,emerytalnych i zasiłków z ubezpieczenia społecznego,
  – odwołania od wypowiedzenia lub rozwiązania bez wypowiedzenia umowy o pracę,
  – sprostowanie świadectwa pracy.
 • egzekucje należności.