Alimenty. Od czego zależy wysokość alimentów | Kancelaria Rzeszów

Data publikacji:18 grudnia, 2019 | Autor: Adrian Pieróg


Rozwód często oznacza walkę o majątek i dzieci. Równie często małżonkowie pragną udowodnić winę współmałżonka za rozwód. Jednak największe kłótnie w czasie postępowania rozwodowego dotyczą alimentów. Ile należy się dziecku od rodzica, który nie sprawuję nad nim bieżącej opieki? Na to pytanie postaram się odpowiedzieć w niniejszym wpisie.

Okoliczności wpływające na wysokość świadczeń alimentacyjnych

Przesłanki wpływające na wysokość alimentów można podzielić na dwie grupy, pierwsza dotyczy osoby uprawnionej do alimentów, a druga związana jest z osobą zobowiązaną do ich płacenia.

Alimenty, a usprawiedliwione potrzeby uprawnionego do alimentów

Do okoliczności związanych z osobą uprawnioną do alimentów możemy przede wszystkim zaliczyć brak możliwości zaspokojenia usprawiedliwionych potrzeb życiowych uprawnionego we własnym zakresie oraz sam fakt istnienia takich potrzeb. Tym samym należy przyjąć, że na wysokość świadczenia alimentacyjnego nie mogą wpływać potrzeby nieusprawiedliwione czyli zbytkowne. Przykładowo uprawniony matka małoletniego żąda wysokich alimentów, argumentując, że mają one na celu realizację drogiego hobby czy nauki w prestiżowej prywatnej szkole. W wyniku czego poziom życia uprawnionego znacząco odbiega od dotychczasowego, a nadto jest dużo wyższy niż poziom życia zobowiązanego. Dodatkowo w przypadku dziecka na wysokość alimentów mają wpływ jego wiek, stan zdrowia oraz zainteresowania.

Przykładowo wysokość alimentów przysługujących dziecku choremu, wymagającemu częstych wizyt u lekarza oraz przyjmowania leków, jest wyższa niż dla dziecka zdrowego. Należy przy tym podkreślić, że usprawiedliwione potrzeby uprawnionego do alimentacji mogą się z jego wiekiem zmieniać. Co niewątpliwie wymaga stosownej zmiany wyroku zasądzającego alimenty. Możemy więc wnosić o podniesienie alimentów albo ich obniżenie. Jak dochodzić podwyższenia lub obniżenia alimentów, zapytaj naszego adwokata lub radcę prawnego.

| Adwokat Alimenty Rzeszów | Adwokat Alimenty Warszawa | Radca Prawny Alimenty Rzeszów Prawo Rodzinne Blog |

Alimenty, a zarobkowe i majątkowe możliwości zobowiązanego

Drugą grupą okoliczności wpływających na wysokość alimentów są te związane z osobą zobowiązaną do alimentacji. Na zakres świadczeń alimentacyjnych zobowiązanego zasadniczo wpływają jego możliwości zarobkowe i jego sytuacja majątkowa. W przypadku możliwości zarobkowych bierze się pod uwagę przede wszystkim comiesięczne dochody zobowiązanego, np. z tytułu wynagrodzenia za pracę. Często jednak dochody te są zaniżane lub wręcz osoby zobowiązane do alimentacji rezygnują z pracy i rejestrują się w Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne. Jednak nie chroni ich to przed alimentami, bowiem sąd bierze pod uwagę nie faktyczne dochody, ale te, które osoba taka mogłaby teoretycznie uzyskiwać, uwzględniając jej stan zdrowia, wykształcenie, wiek oraz aktualną sytuację na rynku pracy.

Sytuacja majątkowa, a alimenty

Natomiast jeżeli chodzi o sytuację majątkową, to bierzemy pod uwagę aktywa, np. środki zgromadzone na lokatach bankowych, nieruchomości, ruchomości itp. Oznacza to, że w pewnych przypadkach, zobowiązany do świadczeń alimentacyjnych będzie zmuszony spieniężyć majątek by pokryć comiesięczne raty alimentacyjne. Wpływ na możliwości majątkowe będą mieć również takie okoliczności jak to, czy zobowiązany do płacenia alimentów zawarł kolejny związek małżeński oraz czy ma na utrzymaniu inne dzieci. Należy przy tym podkreślić, że brak jest podstaw do uprzywilejowania dzieci z któregoś związku.

Niestety z mojej praktyki radcy prawnego specjalizującego się w sprawach rodzinnych wynika, że osoby dochodzące alimentów nie przyjmują do wiadomości tego typu założeń. Tłumacząc często, że osoba zobowiązana powinna pomyśleć o osobach które żądają od niej alimentów, zanim zdecydowała się na dziecko. Taką argumentację przyjął kiedyś w jednej z moich spraw sąd rejonowy. Na szczęście w wyniku wniesionej apelacji udało mi się przekonać sąd okręgowy do tego, że przy ustalaniu wysokości alimentów zobowiązanego, który założył nową rodzinę, należy uwzględnić obowiązek zaspokajania potrzeb nowej rodziny.

Podsumowując, należy podkreślić, że wszystkie wyżej przedstawione okoliczności wpływają na wysokość alimentów i dlatego należy je rozpatrywać kumulatywnie.

Jeżeli masz wątpliwości co do swoich zobowiązań alimentacyjnych, umów się na poradę prawną i porozmawiaj z naszym adwokatem lub radcą prawnym. Nawet jeśli nie wszcząłeś jeszcze postępowania rozwodowego lub nie wniosłeś pozwu o alimenty, adwokat lub radca prawny może Ci doradzić, jak najlepiej przygotować się do sprawy. Zapraszamy do naszej Kancelarii w Rzeszowie lub w Warszawie.

Przeczytaj także:

Alimenty na dziecko – kto ma obowiązek płacić i na jakich zasadach?

Roszczenia matki dziecka pozamałżeńskiego

Pozew o rozwód – pytania i odpowiedzi

Separacja jako alternatywa dla rozwodu – przesłanki i skutki separacji

Ile kosztuje rozwód z prawnikiem lub bez?

Zapraszamy do naszej Kancelarii w Warszawie

| Adwokat Alimenty Rzeszów | Kancelaria Alimenty Rzeszów | Radca Prawny Alimenty Rzeszów | Adwokat Alimenty Warszawa | Rozwód |


Rozwiążemy Twoje

problemy prawne

Kontakt - Kancelaria Adwokacko-Radcowska Dorota i Wojciech Pieróg Spółka Partnerska w Rzeszowie - Kancelaria Rzeszów, Adwokat Rzeszów, Radca Prawny Rzeszów
Logo - Kancelaria Adwokacko-Radcowska Dorota i Wojciech Pieróg Spółka Partnerska w Rzeszowie - Kancelaria Rzeszów, Adwokat Rzeszów, Radca Prawny Rzeszów

Kontakt

Lokalizacja na mapie - Kancelaria Adwokacko-Radcowska Dorota i Wojciech Pieróg Spółka Partnerska w Rzeszowie - Kancelaria Rzeszów, Adwokat Rzeszów, Radca Prawny Rzeszów

Kancelaria czynna:

od poniedziałku do piątku w godz. 9-18

Lokalizacja na mapie - Kancelaria Adwokacko-Radcowska Dorota i Wojciech Pieróg Spółka Partnerska w Rzeszowie - Kancelaria Rzeszów, Adwokat Rzeszów, Radca Prawny Rzeszów

Adres:

35-074 Rzeszów,
al. Piłsudskiego 17/13, I p.
Telefon

Telefon:

730-624-528
Telefon

Telefon:

691-667-673
Adres e-mail kancelariapierog@wp.pl do Kancelaria Adwokacko-Radcowska Dorota i Wojciech Pieróg Spółka Partnerska w Rzeszowie - Kancelaria Rzeszów, Adwokat Rzeszów, Radca Prawny Rzeszów

E-mail:

kancelariapierog@wp.pl

Kontakt

Lokalizacja na mapie - Kancelaria Adwokacko-Radcowska Dorota i Wojciech Pieróg Spółka Partnerska w Rzeszowie - Kancelaria Rzeszów, Adwokat Rzeszów, Radca Prawny Rzeszów

Kancelaria czynna:

od poniedziałku do piątku w godz. 9-18

Lokalizacja na mapie - Kancelaria Adwokacko-Radcowska Dorota i Wojciech Pieróg Spółka Partnerska w Rzeszowie - Kancelaria Rzeszów, Adwokat Rzeszów, Radca Prawny Rzeszów

Adres:

35-074 Rzeszów,
al. Piłsudskiego 17/13, I p.
Telefon

Telefon:

730-624-528
Telefon

Telefon:

691-667-673
Adres e-mail kancelariapierog@wp.pl do Kancelaria Adwokacko-Radcowska Dorota i Wojciech Pieróg Spółka Partnerska w Rzeszowie - Kancelaria Rzeszów, Adwokat Rzeszów, Radca Prawny Rzeszów

E-mail:

kancelariapierog@wp.pl