Nie sprawujesz opieki nad dzieckiem – w jaki sposób uregulować kontakty rodzica z dzieckiem?

Data publikacji:31 marca, 2020 | Autor: Adrian Pieróg


Mediacja sposób na ustalenie kontaktów z dzieckiem

Sposób i częstotliwość kontaktów z dzieckiem, którego rodzice żyją w rozłączeniu w pierwszej kolejności uzgadniają rodzice. Fakt, że dziecko przebywa stale u jednego z rodziców zazwyczaj matki powoduje, iż kierując się dobre dziecka, rodzice powinni ustalić wspólnie, jak zapewnić kontakty z drugim z rodziców. Jeżeli jest to możliwe i małoletni jest w stanie sam podjąć decyzję w tym zakresie to rodzice powinni wziąć pod uwagę jego zdanie. Często jednak zdarza się, że rodzice nie mogą dojść do porozumienia. Przede wszystkim matki, ale także i ojcowie, przejawiają tendencję do izolowania dziecka.

Bardzo często spotykam się w swojej praktyce radcy prawnego – mediatora sądowego z brakiem porozumienia w kwestii sprawowania bieżącej pieczy oraz realizacji przez dziecko kontaktów z rodzicem niesprawującym bezpośredniej pieczy nad nim. Dlatego w pierwszej kolejności, zanim rodzice zwrócą się do Sądu o rozstrzygnięcie kwestii kontaktów i innych spraw dotyczących dziecka, sugeruję podjęcie mediacji, która być może pomoże wypracować kompromis pomiędzy stronami. Jako mediator – radca prawny zachęcam strony do podjęcia dialogu, który nakierowany jest na poprawę komunikacji pomiędzy rodzicami. Zawsze powtarzam, że rodzice powinni, o ile to możliwe współdziałać w sprawach małoletniego. Skoncentrować się w większym zakresie na zrozumieniu i zaspokojeniu potrzeb psychicznych i rozwojowych dziecka.

Z mojej praktyki radcy prawnego, prowadząc kancelarię w Rzeszowie oraz Warszawie zauważam, iż brak porozumienia rodziców prowadzi do ograniczenia, a często w zasadzie do zupełnego zaniku kontaktów rodzica niesprawującego bezpośredniej pieczy na dzieckiem. W dzieciach pojawia się niechęć do drugiego z rodziców, a negatywna postawa wynika zazwyczaj z indoktrynacji rodzica głównego.

Rozstrzygnięcie kwestii kontaktów przez Sąd Opiekuńczy

W razie gdy rodzice nie są w stanie wypracować porozumienia, a mediacja nie przyniosła pozytywnych rezultatów, jedynym sposobem uregulowania kwestii kontaktów lub innych kwestii rodzinnych jest poddanie sporu pod rozstrzygnięcie Sądu. Sąd rozstrzyga również o kontaktach, gdy dochodzi do rozwodu lub separacji. Określenie sposobu kontaktów jest elementem obligatoryjnym wyroku orzekającego rozwód lub separację. Sąd w trakcie postępowania bada, czy realizacja kontaktów rodzica z dzieckiem jest zgodna z jego dobrem. Ze względu na dobro dziecka, sąd może rozszerzyć kontakty, ale może i je ograniczyć lub zakazać ich w ogóle, w zależności od sytuacji.

Zobacz także:

Rozwód – kiedy następuje ograniczenie, a kiedy zakazanie utrzymywania kontaktów z dzieckiem oraz jakie są tego konsekwencje?

Naruszenie prawa do kontaktów z dzieckiem

Prawo do kontaktów dziadków z wnukami – co zrobić gdy była synowa lub zięć utrudnia kontakty z wnukami po rozwodzie?

Kontakty z dzieckiem, a koronawirus

 


Rozwiążemy Twoje

problemy prawne

Kontakt - Kancelaria Adwokacko-Radcowska Dorota i Wojciech Pieróg Spółka Partnerska w Rzeszowie - Kancelaria Rzeszów, Adwokat Rzeszów, Radca Prawny Rzeszów
Logo - Kancelaria Adwokacko-Radcowska Dorota i Wojciech Pieróg Spółka Partnerska w Rzeszowie - Kancelaria Rzeszów, Adwokat Rzeszów, Radca Prawny Rzeszów

Kontakt

Lokalizacja na mapie - Kancelaria Adwokacko-Radcowska Dorota i Wojciech Pieróg Spółka Partnerska w Rzeszowie - Kancelaria Rzeszów, Adwokat Rzeszów, Radca Prawny Rzeszów

Kancelaria czynna:

od poniedziałku do piątku w godz. 9-18

Lokalizacja na mapie - Kancelaria Adwokacko-Radcowska Dorota i Wojciech Pieróg Spółka Partnerska w Rzeszowie - Kancelaria Rzeszów, Adwokat Rzeszów, Radca Prawny Rzeszów

Adres:

35-074 Rzeszów,
al. Piłsudskiego 17/13, I p.
Telefon 691-667-673 do Kancelaria Adwokacko-Radcowska Dorota i Wojciech Pieróg Spółka Partnerska w Rzeszowie - Kancelaria Rzeszów, Adwokat Rzeszów, Radca Prawny Rzeszów

Telefon:

691-667-673
Adres e-mail kancelariapierog@wp.pl do Kancelaria Adwokacko-Radcowska Dorota i Wojciech Pieróg Spółka Partnerska w Rzeszowie - Kancelaria Rzeszów, Adwokat Rzeszów, Radca Prawny Rzeszów

E-mail:

kancelariapierog@wp.pl

Kontakt

Lokalizacja na mapie - Kancelaria Adwokacko-Radcowska Dorota i Wojciech Pieróg Spółka Partnerska w Rzeszowie - Kancelaria Rzeszów, Adwokat Rzeszów, Radca Prawny Rzeszów

Kancelaria czynna:

od poniedziałku do piątku w godz. 9-18

Lokalizacja na mapie - Kancelaria Adwokacko-Radcowska Dorota i Wojciech Pieróg Spółka Partnerska w Rzeszowie - Kancelaria Rzeszów, Adwokat Rzeszów, Radca Prawny Rzeszów

Adres:

35-074 Rzeszów,
al. Piłsudskiego 17/13, I p.
Telefon 691-667-673 do Kancelaria Adwokacko-Radcowska Dorota i Wojciech Pieróg Spółka Partnerska w Rzeszowie - Kancelaria Rzeszów, Adwokat Rzeszów, Radca Prawny Rzeszów

Telefon:

691-667-673
Adres e-mail kancelariapierog@wp.pl do Kancelaria Adwokacko-Radcowska Dorota i Wojciech Pieróg Spółka Partnerska w Rzeszowie - Kancelaria Rzeszów, Adwokat Rzeszów, Radca Prawny Rzeszów

E-mail:

kancelariapierog@wp.pl