Roszczenie o zachowek

Data publikacji:28 listopada, 2019 | Autor: Adrian Pieróg


Roszczenie o zachowek, a prawo do zachowku

Powszechnie przyjmuje się, że prawo do zachowku i roszczenie o zachowek nie są pojęciami tożsamymi. Prawo do zachowku powstaje na skutek zawarcia małżeństwa lub wynika z pokrewieństwa i wiąże się z prawem do otrzymania określonej sumy pieniężnej. Natomiast roszczenie o zachowek ma charakter wtórny i wiąże się w szczególności z żądaniem zapłaty określonej kwoty pieniężnej. Podstawą obliczenia tej sumy jest nie tylko spadek ale również zapisy windykacyjne oraz określone w przepisach prawa darowizny. W dalszej kolejności warto wskazać, że przed śmiercią spadkodawcy nie mamy, ani prawa do zachowku ani tym bardziej uprawnienia do dochodzenia zachowku. Momentem w którym nasze prawo do zachowku  się aktualizuje jest tzw. otwarcie spadku. W rezultacie w momencie, gdy zostaliśmy pozbawieni jakiegokolwiek przysporzenia ze strony spadkodawcy, przysługuje nam wierzytelność w określonej przez ustawie wysokości.

Sposoby zaspokojenia uprawnionego do zachowku

W pierwszej kolejności spadkodawca chcąc uniknąć przyszłego sporu pomiędzy swoimi spadkobiercami,  może już za życia uczynić na naszą rzecz odpowiednie przysporzenie np. w postaci darowizny. Może też w testamencie powołać do części spadku osobę której zachowek by przysługiwał i tym samym pozbawić jej możliwości dochodzenia zachowku już po jego śmierci. Najczęściej jednak osoba uprawniona do zachowku nie otrzymuje żadnej darowizny i jest pominięta w testamencie. Wtedy też może wezwać osoby które otrzymały spadek  do zapłaty na jej rzecz odpowiedniej kwoty.  W tym miejscu należy wskazać, że jest to dobry moment na podjęcie negocjacji i zawarcie ugody, która nie wymaga żadnej szczególnej formy. Tym samym spowoduje, że unikniemy sądu i opłat związanych z prowadzeniem sprawy, a w dalszej kolejności w przypadku braku wykonania wyroku opłat związanych z egzekucją.

Dlatego przede wszystkim jako radca prawny – mediator staram się przekonać strony do porozumienia i doprowadzić do spisania ugody, która wyczerpuje w całości należny zachowek. Ugodowe załatwienie sprawy o zachowek może pozwolić na utrzymanie poprawnych relacji rodzinnych, a przede wszystkim pozwoli zaoszczędzić czas. Czasem jednak, gdy negocjacje nie przynoszą rezultatu na skutek braku chęci porozumienia lub innych kwestii takich jak wysokość zachowku czy sprzeczność z zasadami współżycia społecznego, nie pozostaje nic innego jak droga sądowa.

Pozew o zachowek –  opłaty, właściwość sądu

Postępowanie sądowe w sprawie o zachowek wszczyna złożenie przez nas pozwu o zapłatę zachowku. Jednocześnie składając pozew o zachowek musimy uiścić stosowną opłatę sądową. Opłata od powództwa o zapłatę zachowku w sprawie w której wartość przedmiotu sporu przekracza 20 000 zł  jest opłatą stosunkową i wynosi 5 % wartości przedmiotu sporu. Maksymalnie 200 000 zł. Jednocześnie od wartości przedmiotu sporu zależy właściwość rzeczowa sądu. Kryterium rozstrzygającym o właściwości Sądu Okręgowego w miejsce właściwości  Sądu Rejonowego jest wartość przedmiotu sporu przekraczająca 75 tyś. zł. Natomiast właściwość miejscowa sądu w sprawie o zachowek jest właściwością wyłączną i zależy od ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, a jeżeli jego miejsca zamieszkania w Polsce nie da się ustalić, jest to sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część.

Jeśli masz zapłacić zachowek lub chcesz wystąpić ze stosownym pozwem o zachowek przeciwko spadkobiercom, skorzystaj z usług adwokata lub radcy prawnego od prawa spadkowego.  Twoja decyzja co do tego jak załatwisz tę sprawę,  może wpłynąć na Twoje finanse oraz na relacje z krewnymi. Zawsze warto wiedzieć jakie mamy możliwości załatwienia sprawy, żeby później nie żałować naszego wyboru.

Zobacz również:

Darowizny doliczane do zachowku

Pozew o zachowek – Adwokat Warszawa

Przedawnienie roszczenia o zachowek

Komu przysługuje zachowek – Kancelaria Rzeszów’

| Adwokat Sprawy Spadkowe Rzeszów | Radca Prawny Prawo Spadkowe Rzeszów | Kancelaria Spadki Rzeszów | Adwokat Zachowek Rzeszów | Radca Prawny Prawo Spadkowe Rzeszów | Adwokat Prawo Spadkowe Rzeszów |

 

 


Rozwiążemy Twoje

problemy prawne

Kontakt - Kancelaria Adwokacko-Radcowska Dorota i Wojciech Pieróg Spółka Partnerska w Rzeszowie - Kancelaria Rzeszów, Adwokat Rzeszów, Radca Prawny Rzeszów
Logo - Kancelaria Adwokacko-Radcowska Dorota i Wojciech Pieróg Spółka Partnerska w Rzeszowie - Kancelaria Rzeszów, Adwokat Rzeszów, Radca Prawny Rzeszów

Kontakt

Lokalizacja na mapie - Kancelaria Adwokacko-Radcowska Dorota i Wojciech Pieróg Spółka Partnerska w Rzeszowie - Kancelaria Rzeszów, Adwokat Rzeszów, Radca Prawny Rzeszów

Kancelaria czynna:

od poniedziałku do piątku w godz. 9-18

Lokalizacja na mapie - Kancelaria Adwokacko-Radcowska Dorota i Wojciech Pieróg Spółka Partnerska w Rzeszowie - Kancelaria Rzeszów, Adwokat Rzeszów, Radca Prawny Rzeszów

Adres:

35-074 Rzeszów,
al. Piłsudskiego 17/13, I p.
Telefon 691-667-673 do Kancelaria Adwokacko-Radcowska Dorota i Wojciech Pieróg Spółka Partnerska w Rzeszowie - Kancelaria Rzeszów, Adwokat Rzeszów, Radca Prawny Rzeszów

Telefon:

691-667-673
Adres e-mail kancelariapierog@wp.pl do Kancelaria Adwokacko-Radcowska Dorota i Wojciech Pieróg Spółka Partnerska w Rzeszowie - Kancelaria Rzeszów, Adwokat Rzeszów, Radca Prawny Rzeszów

E-mail:

kancelariapierog@wp.pl

Kontakt

Lokalizacja na mapie - Kancelaria Adwokacko-Radcowska Dorota i Wojciech Pieróg Spółka Partnerska w Rzeszowie - Kancelaria Rzeszów, Adwokat Rzeszów, Radca Prawny Rzeszów

Kancelaria czynna:

od poniedziałku do piątku w godz. 9-18

Lokalizacja na mapie - Kancelaria Adwokacko-Radcowska Dorota i Wojciech Pieróg Spółka Partnerska w Rzeszowie - Kancelaria Rzeszów, Adwokat Rzeszów, Radca Prawny Rzeszów

Adres:

35-074 Rzeszów,
al. Piłsudskiego 17/13, I p.
Telefon 691-667-673 do Kancelaria Adwokacko-Radcowska Dorota i Wojciech Pieróg Spółka Partnerska w Rzeszowie - Kancelaria Rzeszów, Adwokat Rzeszów, Radca Prawny Rzeszów

Telefon:

691-667-673
Adres e-mail kancelariapierog@wp.pl do Kancelaria Adwokacko-Radcowska Dorota i Wojciech Pieróg Spółka Partnerska w Rzeszowie - Kancelaria Rzeszów, Adwokat Rzeszów, Radca Prawny Rzeszów

E-mail:

kancelariapierog@wp.pl