Zachowek – czym jest i komu przysługuje ?

Data publikacji:5 września, 2017 | Autor: Adrian Pieróg


 Czym jest zachowek?

Zachowek jest roszczeniem majątkowym, mającym na celu realizację interesów rodzinnych, chroniąc tym samym bezpośrednich spadkobierców ustawowych przed pokrzywdzeniem ze strony spadkodawcy. | Kancelaria Rzeszów | Adwokat | Radca Prawny | Prawo spadkowe |

Komu przysługuje zachowek?

O kręgu osób uprawnionych do zachowku decyduje krąg spadkobierców ustawowych (ograniczony do zstępnych, małżonka i rodziców) ustalany na datę jego śmierci, a więc:

  • jeżeli spadkodawca pozostawił zstępnych ( dzieci ), uprawnieni do spadku są tylko zstępni i małżonek, tym samym tylko im przysługuje roszczenie o zachowek;
  • jeśli spadkodawca nie pozostawił zstępnych, a jednocześnie do dziedziczenia obok małżonka powołani są jego rodzice, to ta grupa osób jest uprawniona do zachowku.

Jaka jest wysokość zachowku?

Zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli uprawniony zstępny jest małoletni, należy się 2/3 udziału spadkowego, który przypadałby im przy dziedziczeniu ustawowym. W przypadku zstępnego pełnoletniego i niebędącego trwale niezdolnym do pracy, a także innym uprawnionym do zachowku, należy się połowa wartości udziału spadkowego przypadającego z ustawy.

Do jakiego Sądu należy skierować pozew o zachowek?

Powództwo z tytułu zachowku, wytacza się wyłącznie przed sąd ostatniego miejsca zwykłego pobytu spadkodawcy, a jeżeli miejsca jego zwykłego pobytu w Polsce nie da się ustalić, przed sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część.

Jaka jest wysokość opłaty od pozwu w sprawie o zachowek?

Od powództwa pobiera się opłatę stosunkową, która wynosi 5 % wartości przedmiotu sporu.

Jaki jest termin przedawnienia roszczenia o zachowek?

Roszczenia uprawnionego do zachowku przedawniają się z upływem lat 5 od ogłoszenia testamentu.

Bezpieczniej nie chodzić na skróty tylko skorzystać z usług profesjonalnego prawnika , który przeprowadzi nas przez zawiłości prawne.Kancelaria Adwokacko-Radcowska Dorota i Wojciech Pieróg  zaprasza do kontaktu z Adwokatem lub Radcą Prawnym https://kancelariapierog.pl/kontakt/

| Adwokat Prawo Spadkowe Rzeszów | Radca Prawny Prawo Spadkowe Rzeszów | Pozew o Zachowek | Kancelaria Spadki Rzeszów | Kancelaria Rzeszów | Legitime |


Rozwiążemy Twoje

problemy prawne

Kontakt - Kancelaria Adwokacko-Radcowska Dorota i Wojciech Pieróg Spółka Partnerska w Rzeszowie - Kancelaria Rzeszów, Adwokat Rzeszów, Radca Prawny Rzeszów
Logo - Kancelaria Adwokacko-Radcowska Dorota i Wojciech Pieróg Spółka Partnerska w Rzeszowie - Kancelaria Rzeszów, Adwokat Rzeszów, Radca Prawny Rzeszów

Kontakt

Lokalizacja na mapie - Kancelaria Adwokacko-Radcowska Dorota i Wojciech Pieróg Spółka Partnerska w Rzeszowie - Kancelaria Rzeszów, Adwokat Rzeszów, Radca Prawny Rzeszów

Kancelaria czynna:

od poniedziałku do piątku w godz. 9-18

Lokalizacja na mapie - Kancelaria Adwokacko-Radcowska Dorota i Wojciech Pieróg Spółka Partnerska w Rzeszowie - Kancelaria Rzeszów, Adwokat Rzeszów, Radca Prawny Rzeszów

Adres:

35-074 Rzeszów,
al. Piłsudskiego 17/13, I p.
Telefon 691-667-673 do Kancelaria Adwokacko-Radcowska Dorota i Wojciech Pieróg Spółka Partnerska w Rzeszowie - Kancelaria Rzeszów, Adwokat Rzeszów, Radca Prawny Rzeszów

Telefon:

691-667-673
Adres e-mail kancelariapierog@wp.pl do Kancelaria Adwokacko-Radcowska Dorota i Wojciech Pieróg Spółka Partnerska w Rzeszowie - Kancelaria Rzeszów, Adwokat Rzeszów, Radca Prawny Rzeszów

E-mail:

kancelariapierog@wp.pl

Kontakt

Lokalizacja na mapie - Kancelaria Adwokacko-Radcowska Dorota i Wojciech Pieróg Spółka Partnerska w Rzeszowie - Kancelaria Rzeszów, Adwokat Rzeszów, Radca Prawny Rzeszów

Kancelaria czynna:

od poniedziałku do piątku w godz. 9-18

Lokalizacja na mapie - Kancelaria Adwokacko-Radcowska Dorota i Wojciech Pieróg Spółka Partnerska w Rzeszowie - Kancelaria Rzeszów, Adwokat Rzeszów, Radca Prawny Rzeszów

Adres:

35-074 Rzeszów,
al. Piłsudskiego 17/13, I p.
Telefon 691-667-673 do Kancelaria Adwokacko-Radcowska Dorota i Wojciech Pieróg Spółka Partnerska w Rzeszowie - Kancelaria Rzeszów, Adwokat Rzeszów, Radca Prawny Rzeszów

Telefon:

691-667-673
Adres e-mail kancelariapierog@wp.pl do Kancelaria Adwokacko-Radcowska Dorota i Wojciech Pieróg Spółka Partnerska w Rzeszowie - Kancelaria Rzeszów, Adwokat Rzeszów, Radca Prawny Rzeszów

E-mail:

kancelariapierog@wp.pl