Rozwód z orzeczeniem o winie

Data publikacji:9 września, 2019 | Autor: Adrian Pieróg


Rozwód z orzeczeniem o winie budzi wśród małżonków często skrajne emocje. Powoduje, że strony obierają sobie za punkt honoru obarczenie winą za rozwód drugiego małżonka. Takie postępowanie sprawia, że proces rozwodowy staje się znacznie trudniejszy i dłuższy niż proces w którym małżonkowie wnieśli o zaniechanie orzekania o winie.

Do orzeczenia rozwodu z winy jednego małżonka, niezbędne jest ustalenie, że dopuścił się on zawinionych czynów zasługujących na ujemną ocenę moralną. Jednocześnie muszą one spowodować rozkład pożycia. Przede wszystkim chodzi tutaj o naruszenie obowiązków małżeńskich których otwarty katalog zawiera art. 23 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, stanowiący, że małżonkowie są zobowiązani do wspólnego pożycia, do wzajemnej pomocy i wierności oraz do współdziałania dla dobra rodziny, którą przez swój związek założyli.

Rozwód z orzeczeniem o winie – przyczyny

Wśród przyczyn, które powodują orzeczenie rozwodu z winy małżonka możemy m.in. wyróżnić:

  • zdradę
  • alkohol
  • naganny stosunek do członków rodziny współmałżonka
  • przemoc fizyczną i psychiczną
  • odmowę współżycia

Małżonek, który chce podczas rozprawy rozwodowej udowodnić, że to drugi małżonek ponosi winę za rozpad małżeństwa, musi zgodnie z art. 6 kodeksu cywilnego udowodnić swoje twierdzenia. Tym samym musi dysponować relewantnymi z punktu widzenia sprawy dowodami. Mogą to być wiadomości sms, maile, zdjęcia, filmy, dokumenty takie jak np. Niebieska Karta, zeznania osób, które widziały jak np. małżonek nas zdradza lub które dowiedziały się tego od innych osób. Sąd podczas rozprawy rozwodowej musi bowiem dokonać ustaleń świadczących o winie. A pomóc mu w tym mogą dowody, które będą stanowić mocny materiał dla przypisania drugiemu małżonkowi winy.

Rozwód z orzeczeniem o winie – skutki

Przypisanie małżonkowi winy za rozkład pożycia małżeńskiego odgrywa decydujące znaczenie dla kwestii związanych z alimentami na małżonka. O ile bowiem wina zostanie przypisana tylko jednemu małżonkowi, niewinny małżonek może żądać alimentów od małżonka, którego wina została uznana przez sąd, chociażby nie znajdował się w niedostatku. Jednocześnie obowiązek alimentacyjny w przypadku małżonka wyłącznie winnego ma charakter bezterminowy. Co oznacza, że obowiązek ten może obciążać takiego małżonka dożywotnio, o ile druga strona nie zawrze związku małżeńskiego. Takie założenie wynika z faktu, iż gdyby nie doszło do rozwodu, to małżonkowie mieliby prawo do wzajemnej pomocy w tym pomocy finansowej.

Potrzebujesz więcej informacji? Skontaktuj się z naszym adwokatem lub radcą prawnym: kliknij tutaj

Adwokat Radca Prawny Rzeszów Warszawa| Kancelaria Rzeszów Warszawa| Adwokat Radca Prawny Sprawy Rodzinne | Adwokat Radca Prawny Rozwód z orzeczeniem o winie | Adwokat Radca Prawny Rozwód |


Rozwiążemy Twoje

problemy prawne

Kontakt - Kancelaria Adwokacko-Radcowska Dorota i Wojciech Pieróg Spółka Partnerska w Rzeszowie - Kancelaria Rzeszów, Adwokat Rzeszów, Radca Prawny Rzeszów
Logo - Kancelaria Adwokacko-Radcowska Dorota i Wojciech Pieróg Spółka Partnerska w Rzeszowie - Kancelaria Rzeszów, Adwokat Rzeszów, Radca Prawny Rzeszów

Kontakt

Lokalizacja na mapie - Kancelaria Adwokacko-Radcowska Dorota i Wojciech Pieróg Spółka Partnerska w Rzeszowie - Kancelaria Rzeszów, Adwokat Rzeszów, Radca Prawny Rzeszów

Kancelaria czynna:

od poniedziałku do piątku w godz. 9-18

Lokalizacja na mapie - Kancelaria Adwokacko-Radcowska Dorota i Wojciech Pieróg Spółka Partnerska w Rzeszowie - Kancelaria Rzeszów, Adwokat Rzeszów, Radca Prawny Rzeszów

Adres:

35-074 Rzeszów,
al. Piłsudskiego 17/13, I p.
Telefon 691-667-673 do Kancelaria Adwokacko-Radcowska Dorota i Wojciech Pieróg Spółka Partnerska w Rzeszowie - Kancelaria Rzeszów, Adwokat Rzeszów, Radca Prawny Rzeszów

Telefon:

691-667-673
Adres e-mail kancelariapierog@wp.pl do Kancelaria Adwokacko-Radcowska Dorota i Wojciech Pieróg Spółka Partnerska w Rzeszowie - Kancelaria Rzeszów, Adwokat Rzeszów, Radca Prawny Rzeszów

E-mail:

kancelariapierog@wp.pl

Kontakt

Lokalizacja na mapie - Kancelaria Adwokacko-Radcowska Dorota i Wojciech Pieróg Spółka Partnerska w Rzeszowie - Kancelaria Rzeszów, Adwokat Rzeszów, Radca Prawny Rzeszów

Kancelaria czynna:

od poniedziałku do piątku w godz. 9-18

Lokalizacja na mapie - Kancelaria Adwokacko-Radcowska Dorota i Wojciech Pieróg Spółka Partnerska w Rzeszowie - Kancelaria Rzeszów, Adwokat Rzeszów, Radca Prawny Rzeszów

Adres:

35-074 Rzeszów,
al. Piłsudskiego 17/13, I p.
Telefon 691-667-673 do Kancelaria Adwokacko-Radcowska Dorota i Wojciech Pieróg Spółka Partnerska w Rzeszowie - Kancelaria Rzeszów, Adwokat Rzeszów, Radca Prawny Rzeszów

Telefon:

691-667-673
Adres e-mail kancelariapierog@wp.pl do Kancelaria Adwokacko-Radcowska Dorota i Wojciech Pieróg Spółka Partnerska w Rzeszowie - Kancelaria Rzeszów, Adwokat Rzeszów, Radca Prawny Rzeszów

E-mail:

kancelariapierog@wp.pl