Separacja jako alternatywa dla rozwodu – przesłanki i skutki separacji

Data publikacji:1 października, 2019 | Autor: Adrian Pieróg


Separacja stanowi co do zasady czasowe rozwiązanie dla małżonków pomiędzy którymi nastąpił rozkład pożycia. Rozkład ten nie ma jednak, jak w przypadku rozwodu charakteru trwałego. Zważywszy jednak na to, że niektóre osoby z przyczyn religijnych nie uznają rozwodów, separacja może okazać się dla nich trwałym rozwiązaniem. Jako ciekawostkę należy podać, że separacja według prawa kanonicznego nie stanowi przeszkody do korzystania z sakramentów. Jednocześnie należy wskazać, iż separacja może również służyć w odbudowaniu relacji pomiędzy małżonkami. Bardzo często bowiem okazuję się, że czas pomaga leczyć rany. Tym samym separacja pozwala na pogodzenie się małżonków i uniknięcie rozwodu. Może również stanowić etap pośredni pomiędzy czasowym, a trwałym rozkładem pożycia. Prowadząc do orzeczenia rozwodu.

Podstawy orzeczenia separacji

Pozytywną przesłanką orzeczenia separacji jest tak samo, jak w przypadku rozwodu zupełny rozkład pożycia między małżonkami. Oznacza to ustanie więzi fizycznej, duchowej i gospodarczej. Chodzi tutaj o zanik uczuć, a także o dobrowolną rezygnację ze stosunków fizycznych oraz o prowadzenie odrębnych gospodarstw domowych. Przyjmuje się przy tym, że utrzymywanie pewnych elementów więzi gospodarczej, nie powoduję braku zupełnego rozkładu pożycia.

Kiedy separacja nie zostanie orzeczona?

Mimo zupełnego rozkładu pożycia orzeczenie separacji nie jest dopuszczalne, jeżeli wskutek niej miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo gdyby orzeczenie separacji sprzeczne byłoby z zasadami współżycia społecznego.

Jeśli chodzi o pierwszą przesłankę, to chodzi tutaj o wszystkie okoliczności mające wpływ na rozwój dziecka. Dotyczy to zwłaszcza wypadków w których orzeczenie separacji spowoduje osłabienie więzi z dziećmi tego małżonka, przy którym dzieci nie pozostaną. Często bowiem okazuję się, że małżonkowie przeprowadzają się w bardzo odległe miejsca. Powoduje to, że kontakty z dziećmi stają się nierealne. Innym przykładem, który można wskazać jest stan w którym orzeczenie separacji spowoduje, że potrzeby materialne i moralne dzieci nie zostaną zaspokojone w takim zakresie jak obecnie. Istotną pomoc dla sądu  stanowi również wiek dziecka, dotychczasowe stosunki z rodzicami oraz stopień wrażliwości.

Natomiast o wystąpieniu sprzeczności z zasadami współżycia społecznego możemy mówić, gdy orzeczenie separacji spowoduje stan sprzeciwiający się elementarnym zasadom moralnym i poczuciu sprawiedliwości. Na przykład, w razie gdyby współmałżonek wskutek separacji doznał głębokiej krzywdy lub znalazł się w trudnej sytuacji życiowej.

Skutki separacji

W kodeksie rodzinnym i opiekuńczym ustawodawca wskazał generalną zasadę, według której orzeczenie separacji ma takie same skutki jak orzeczenie rozwodu, chyba że ustawa stanowi inaczej. Przede wszystkim separacja nie powoduję ustania małżeństwa, co wyklucza możliwość wstąpienia małżonków w nowy związek małżeński. Małżonkowie pozostający w separacji odwrotnie niż przy rozwodzie zobowiązani są do wzajemnej pomocy. Nie istnieje także możliwość powrotu przez małżonka do nazwiska które nosił przez zawarciem małżeństwa. Orzeczenie separacji skutkuje m.in. ustaniem wspólnego pożycia, solidarnej odpowiedzialności za zobowiązania zaciągnięte przez jednego z małżonków. Powstaje między małżonkami rozdzielność majątkowa oraz obowiązek alimentacyjny na rzecz drugiego małżonka oparty na przesłance niedostatku.

Czytaj także: Rozwód po polsku

Adwokat Radca Prawny Rzeszów Warszawa| Kancelaria Rzeszów Warszawa| Adwokat Radca Prawny Sprawy Rodzinne | Adwokat Radca Prawny Separacja Rzeszów | Adwokat Rozwód Rzeszów |

 


Rozwiążemy Twoje

problemy prawne

Kontakt - Kancelaria Adwokacko-Radcowska Dorota i Wojciech Pieróg Spółka Partnerska w Rzeszowie - Kancelaria Rzeszów, Adwokat Rzeszów, Radca Prawny Rzeszów
Logo - Kancelaria Adwokacko-Radcowska Dorota i Wojciech Pieróg Spółka Partnerska w Rzeszowie - Kancelaria Rzeszów, Adwokat Rzeszów, Radca Prawny Rzeszów

Kontakt

Lokalizacja na mapie - Kancelaria Adwokacko-Radcowska Dorota i Wojciech Pieróg Spółka Partnerska w Rzeszowie - Kancelaria Rzeszów, Adwokat Rzeszów, Radca Prawny Rzeszów

Kancelaria czynna:

od poniedziałku do piątku w godz. 9-18

Lokalizacja na mapie - Kancelaria Adwokacko-Radcowska Dorota i Wojciech Pieróg Spółka Partnerska w Rzeszowie - Kancelaria Rzeszów, Adwokat Rzeszów, Radca Prawny Rzeszów

Adres:

35-074 Rzeszów,
al. Piłsudskiego 17/13, I p.
Telefon 691-667-673 do Kancelaria Adwokacko-Radcowska Dorota i Wojciech Pieróg Spółka Partnerska w Rzeszowie - Kancelaria Rzeszów, Adwokat Rzeszów, Radca Prawny Rzeszów

Telefon:

691-667-673
Adres e-mail kancelariapierog@wp.pl do Kancelaria Adwokacko-Radcowska Dorota i Wojciech Pieróg Spółka Partnerska w Rzeszowie - Kancelaria Rzeszów, Adwokat Rzeszów, Radca Prawny Rzeszów

E-mail:

kancelariapierog@wp.pl

Kontakt

Lokalizacja na mapie - Kancelaria Adwokacko-Radcowska Dorota i Wojciech Pieróg Spółka Partnerska w Rzeszowie - Kancelaria Rzeszów, Adwokat Rzeszów, Radca Prawny Rzeszów

Kancelaria czynna:

od poniedziałku do piątku w godz. 9-18

Lokalizacja na mapie - Kancelaria Adwokacko-Radcowska Dorota i Wojciech Pieróg Spółka Partnerska w Rzeszowie - Kancelaria Rzeszów, Adwokat Rzeszów, Radca Prawny Rzeszów

Adres:

35-074 Rzeszów,
al. Piłsudskiego 17/13, I p.
Telefon 691-667-673 do Kancelaria Adwokacko-Radcowska Dorota i Wojciech Pieróg Spółka Partnerska w Rzeszowie - Kancelaria Rzeszów, Adwokat Rzeszów, Radca Prawny Rzeszów

Telefon:

691-667-673
Adres e-mail kancelariapierog@wp.pl do Kancelaria Adwokacko-Radcowska Dorota i Wojciech Pieróg Spółka Partnerska w Rzeszowie - Kancelaria Rzeszów, Adwokat Rzeszów, Radca Prawny Rzeszów

E-mail:

kancelariapierog@wp.pl