Rozwód – kiedy następuje ograniczenie, a kiedy zakazanie utrzymywania kontaktów z dzieckiem oraz jakie są tego konsekwencje?

Data publikacji:25 października, 2019 | Autor: Adrian Pieróg


Rosnąca liczba rozwodów i rozbitych rodzin, w których opiekę nad dzieckiem zwykle przyznaje się jednemu z rodziców, sprawia, że ​​rodzice pozbawieni stałej opieki nad dzieckiem mają trudności w utrzymaniu z nim kontaktów. Wielu rodziców nie może stawić czoła trudnościom bez profesjonalnej pomocy radcy prawnego lub adwokata, dlatego poradnictwo prawne świadczone przez radców prawnych i adwokatów specjalizujących się w prawie rodzinnym, staje się coraz bardziej rozpowszechnione. Celem tego wpisu jest omówienie problemów, z jakimi spotykają się ojcowie i matki ubiegający się o kontakty z dziećmi po rozwodzie. Moje obserwacje wskazują, że ojcowie mają najwięcej trudności w radzeniu sobie z brakiem kontaktów z dzieckiem, samotnością, tęsknotą i skomplikowaną relacją z byłą żoną. Dlatego profesjonalne wsparcie radcy prawnego lub adwokata przy formalnościach prawnych jest tak ważne, aby pomóć im poradzić sobie z rozwodem i uzyskać jak najlepsze orzeczenie o kontaktach.

W myśl art. 113 1 § 1 k.r.o. jeżeli dziecko przebywa stale u jednego z rodziców, sposób utrzymywania kontaktów z dzieckiem przez drugiego z nich rodzice określają wspólnie, kierując się dobrem dziecka i biorąc pod uwagę jego rozsądne życzenia w braku porozumienia rozstrzyga sąd opiekuńczy. Kryterium oceny stanowi zatem dobro dziecka. Oznacza to, że interes dziecka rozstrzyga przede wszystkim o tym, jak rodzice i opiekunowie powinni wykonywać swe obowiązki względem dzieci i rodziny, oraz w jakim kierunku powinny iść rozstrzygnięcia sądu w sprawach rodzinnych (np. wytyczne Izby Cywilnej Sądu Najwyższego z dnia 30 listopada 1974 roku w sprawie III CZP 1/74, OSNCP 1975, poz. 37). Dobro to wymaga zapewnienia małoletnim jak najszerszych kontaktów z tym z rodziców, z którym nie przebywa na co dzień. Kontakty rodzica z dzieckiem stanowią bowiem bardzo istotny element życia rodzinnego, nawet wtedy, gdy związek pomiędzy rodzicami został zerwany.

Należy przy tym podkreślić, że najważniejszym przejawem kontaktów jest widywanie się z dzieckiem. W zakres widywania wchodzą, w myśl art. 113 § 2 k.r.o., w szczególności odwiedziny, spotkania i zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu. Konieczne jest ustalenie wzajemnych kontaktów na rozsądnym poziomie, z taką ich organizacją, by odpowiadały potrzebom emocjonalnym dziecka oraz były adekwatne do istniejącej w danym momencie relacji między rodzicem i dzieckiem.

Stosownie do art. 113 k.r.o. niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają nie tylko prawo, ale i obowiązek do utrzymywania ze sobą kontaktów, które w szczególności obejmują przebywanie z dzieckiem tj. odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu i bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej, przy czym w przypadku oddzielnego zamieszkiwania rodziców niezwykle istotnym jest zapewnienie dziecku stałego i regularnego kontaktu z tym rodzicem, który nie mieszka z nim na co dzień. Dzieciom w tym wieku w jakim są małoletni, niezbędne jest umożliwienie jak najczęstszego widywania się z ojcem dla ich  prawidłowego i niezakłóconego rozwoju oraz dla zachowania silnych więzi z ojcem, z którym na co dzień nie przebywają.

Kiedy następuje ograniczenie kontaktów z dzieckiem?

Ograniczenie utrzymywania kontaktów z dzieckiem następuje, jeżeli wymaga tego wyżej opisane dobro dziecka. Najczęstszym powodem będą naganne zachowania rodziców, zwłaszcza w obecności dziecka, np.przemoc fizyczna, używanie wulgarnego słownictwa, indoktrynowanie dziecka, nadużywanie alkoholu. Dobro dziecka może przemawiać też za ograniczeniem  niektórych form kontaktów w razie choroby rodzica np. Schizofrenii, której objawy mogą być groźne dla dziecka. Osobiście prowadziłem sprawę w której ojciec dziecka bezpodstawnie był oskarżany przez matkę o molestowanie małoletniej. Po rocznej batalii, kilkunastu opiniach biegłych okazało się, że matka to wszystko zmyśliła. Coś co do dla mnie było oczywiste, dla sędziego prowadzącego sprawę już nie. Z jednej strony starałem się go zrozumieć nie znał bowiem prawdy, natomiast z drugiej strony materiał dowodowy jasno wskazywał na niezasadność oskarżeń i tylko brak poświecenia się sprawie spowodował, że to wszystko musiało tyle trwać.

Przeczytaj także:http://adwokat-pierog.warszawa.pl/ograniczenie-kontaktow-z-dzieckiem/

Rozwód – sposoby ograniczenia kontaktów mogą polegać w szczególności na:

  • zakazaniu spotykania się z dzieckiem;
  • zakazaniu zabierania dziecka poza miejsce jego stałego pobytu;
  • zezwoleniu na spotykanie się z dzieckiem tylko w obecności drugiego z rodziców albo opiekuna, kuratora sądowego lub inne wskazanej przez sąd osoby;
  • ograniczeniu kontaktów do określonych sposobów porozumiewania się na odległość.

Rozwód – kiedy sąd może zakazać utrzymywania kontaktów z dzieckiem?

Do zakazania utrzymywania kontaktów z dzieckiem dochodzi w przypadku poważnego zagrożenia lub naruszenia dobra dziecka. Przede wszystkim będą to wypadki szczególne, w następstwie których może dojść do utraty zdrowia fizycznego lub psychicznego dziecka. Ewentualnie do jego demoralizacji. Najczęściej zakaz utrzymywania kontaktów z dzieckiem orzekany jest w przypadku nadużyć rodziców takich jak np. znęcenia się, nadużycia seksualne, wpajanie uczucia nienawiści do drugiego z rodziców.

Zobacz także:

Naruszenie prawa do kontaktów z dzieckiem

Pozew o rozwód – pytania i odpowiedzi

Szybki i bezbolesny rozwód po polsku

Władza rodzicielska. Sytuacja rodzica po rozwodzie.

Kiedy można żądać obniżenia alimentów

 


Rozwiążemy Twoje

problemy prawne

Kontakt - Kancelaria Adwokacko-Radcowska Dorota i Wojciech Pieróg Spółka Partnerska w Rzeszowie - Kancelaria Rzeszów, Adwokat Rzeszów, Radca Prawny Rzeszów
Logo - Kancelaria Adwokacko-Radcowska Dorota i Wojciech Pieróg Spółka Partnerska w Rzeszowie - Kancelaria Rzeszów, Adwokat Rzeszów, Radca Prawny Rzeszów

Kontakt

Lokalizacja na mapie - Kancelaria Adwokacko-Radcowska Dorota i Wojciech Pieróg Spółka Partnerska w Rzeszowie - Kancelaria Rzeszów, Adwokat Rzeszów, Radca Prawny Rzeszów

Kancelaria czynna:

od poniedziałku do piątku w godz. 9-18

Lokalizacja na mapie - Kancelaria Adwokacko-Radcowska Dorota i Wojciech Pieróg Spółka Partnerska w Rzeszowie - Kancelaria Rzeszów, Adwokat Rzeszów, Radca Prawny Rzeszów

Adres:

35-074 Rzeszów,
al. Piłsudskiego 17/13, I p.
Telefon 691-667-673 do Kancelaria Adwokacko-Radcowska Dorota i Wojciech Pieróg Spółka Partnerska w Rzeszowie - Kancelaria Rzeszów, Adwokat Rzeszów, Radca Prawny Rzeszów

Telefon:

691-667-673
Adres e-mail kancelariapierog@wp.pl do Kancelaria Adwokacko-Radcowska Dorota i Wojciech Pieróg Spółka Partnerska w Rzeszowie - Kancelaria Rzeszów, Adwokat Rzeszów, Radca Prawny Rzeszów

E-mail:

kancelariapierog@wp.pl

Kontakt

Lokalizacja na mapie - Kancelaria Adwokacko-Radcowska Dorota i Wojciech Pieróg Spółka Partnerska w Rzeszowie - Kancelaria Rzeszów, Adwokat Rzeszów, Radca Prawny Rzeszów

Kancelaria czynna:

od poniedziałku do piątku w godz. 9-18

Lokalizacja na mapie - Kancelaria Adwokacko-Radcowska Dorota i Wojciech Pieróg Spółka Partnerska w Rzeszowie - Kancelaria Rzeszów, Adwokat Rzeszów, Radca Prawny Rzeszów

Adres:

35-074 Rzeszów,
al. Piłsudskiego 17/13, I p.
Telefon 691-667-673 do Kancelaria Adwokacko-Radcowska Dorota i Wojciech Pieróg Spółka Partnerska w Rzeszowie - Kancelaria Rzeszów, Adwokat Rzeszów, Radca Prawny Rzeszów

Telefon:

691-667-673
Adres e-mail kancelariapierog@wp.pl do Kancelaria Adwokacko-Radcowska Dorota i Wojciech Pieróg Spółka Partnerska w Rzeszowie - Kancelaria Rzeszów, Adwokat Rzeszów, Radca Prawny Rzeszów

E-mail:

kancelariapierog@wp.pl