Jak uzyskać rozwód na pierwszej rozprawie?

Data publikacji:13 października, 2019 | Autor: Adrian Pieróg


Czas oczekiwania na orzeczenie rozwodu nie jest wybitnie długi, w porównaniu z innymi sprawami rozpatrywanymi przez sądy. W zależności od regionu długość oczekiwania na rozwód wynosi od 3 miesięcy do pół roku. Trzeba jednak zaznaczyć, że czas oczekiwania na wyrok, może znacznie się wydłużyć, o ile nie uda nam się załatwić sprawy na pierwszej rozprawie.  W przeważającej liczbie spraw, rozwód następuje dopiero po przeprowadzeniu kilku rozpraw. Co więcej ogłoszenie wyroku przez sąd I instancji nie zawsze oznacza zamknięcie sprawy. Zasadą jest, że strona niezadowolona z orzeczenia może go zaskarżyć wnosząc w ustawowym terminie apelację. A w Sądzie Apelacyjnym jak wynika z mojej wieloletniej praktyki radcy prawnego, sędziowie mają swobodne podejście do czasu. Sprawdza się tu latynoskie mañana czyli odwlekanie na później. Czyli na kiedy? Rok brzmi optymistycznie….

Porozumienie w sprawie rozwodowej

Możliwe jest jednak uzyskanie rozwodu już na pierwszej rozprawie – zależy to jednak od spełnienia kilku przesłanek, a przede wszystkim od chęci wypracowania porozumienia przez małżonków. Z doświadczenia wiem, że takie porozumienie w większości przypadków uda się wypracować. Zwłaszcza gdy czeka się na rozwód wiele lat! W jednej z prowadzonych przeze mnie spraw, strony przez 4 lata nie mogły dojść do porozumienia. Liczba tomów akt przerosła najśmielsze oczekiwania. Było ich aż 15, co jest rzadkością w sprawach rozwodowych. Duża zasługa w tym mojego przeciwnika procesowego, który jak się wydaje zapomniał, o realnych korzyściach możliwych do uzyskania w procesie. W każdym bądź razie po 4 latach udało nam się porozumieć, co do wszystkich kwestii spornych i załatwić sprawę na jednej rozprawie. Dlatego najważniejszą kwestią od której należy zacząć jest porozumienie pomiędzy małżonkami, które obejmuję  wszystkie wnioski zawarte w pozwie o rozwód. A przede wszystkim obustronną zgodę na rozwód.

Rozwód bez orzekania o winie

Kolejną przesłanką decydującą o szybkości postępowania rozwodowej jest kwestia winy. Należy bowiem wskazać, że sąd jest zobligowany do orzekania w zakresie winy za rozkład pożycia małżeńskiego. Może ona obciążać jednego małżonka lub oboje. Z mojej praktyki radcy prawnego specjalizującego się w sprawach rozwodowych wynika, że jest to orzeczenie najczęściej zapadające. Zazwyczaj bowiem jeden jak i drugi małżonek swoim zachowaniem przyczyniają się do rozpadu małżeństwa. I tu możemy znacznie przyśpieszyć nasze postępowanie, wnosząc o orzeczenie rozwodu  bez orzekania o winie. W tym wypadku nastąpią skutki takie, jak w przypadku gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy za rozwód. Brak orzeczenia o winie to duża oszczędność czasu. Spowodowane jest to brakiem konieczności prowadzenia w tym zakresie postępowania dowodowego. Na marginesie, należy zauważyć, że brak winy nie musi odpowiadać stanowi faktycznemu. W tym przypadku to strony decydują, a sąd nie bada czy realnie tak jest czy nie.

Rozwód na pierwszej rozprawie, a małoletnie dzieci

Kolejnym relewantnym czynnikiem decydującym o tym czy dostaniemy rozwód na pierwszej rozprawie czy nie jest fakt posiadania małoletnich dzieci. Spowodowane jest to tym, że przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, w przypadku posiadania przez małżonków potomstwa, nakładają na sąd obowiązek orzeczenia o władzy rodzicielskiej, kontaktach i alimentach. O ile w przypadku orzeczenia w zakresie kontaktów i alimentów sprawa wydaję się prosta, bowiem wspólne porozumienie o nieorzekaniu w zakresie kontaktów z małoletnimi dziećmi, wiąże sąd, a wysokość żądanych alimentów zazwyczaj nie jest przez niego kwestionowana. To z władzą rodzicielską już nie jest tak łatwo…

Władza rodzicielska, a rozwód na pierwszej rozprawie

W przypadku władzy rodzicielskiej sąd pomimo wspólnego porozumienia, wydając wyrok powinien kierować się dobrem dziecka. Dlatego ważnym jest, aby na okoliczność sytuacji opiekuńczo wychowawczej powołać świadka, który zna dzieci i mógłby potwierdzić fakt, że nie ma w tym zakresie żadnych przeciw wskazań. Dodatkowo należy wskazać, iż sąd zazwyczaj wspomaga się w tego typu sytuacjach wywiadem kuratora oraz opinią Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów. O ile w skrajnych przypadkach, te opinie nie potwierdzają tego co strony opisują, to w większości przypadków wskazują, że dobro dziecka nie jest zagrożone. Tym samym sąd nie prowadzi już w tym zakresie dalszego postępowania dowodowego.

Pomoc Adwokata – Radcy Prawnego, a rozwód na pierwszej rozprawie

Niezależnie od okoliczności faktycznych, szybkość uzyskania wyroku rozwodowego zależy jeszcze od prawidłowego sformułowania naszych żądań i ich uzasadnienia. Dobry adwokat lub radca prawny od sprawach rozwodowych, będzie w stanie w sposób należyty przedstawić sądowi naszą sprawę i zapobiec błędom natury formalnej mogącym przedłużyć postępowanie. A w razie niespodziewanej zmiany stanowiska współmałżonka, tak poprowadzi sprawę, abyśmy uzyskali jak najlepszy wynik. Dlatego warto skorzystać z pomocy adwokata lub radcy prawnego, który pomoże przełamać opór małżonków i wypracuje korzystne porozumienie, co pozwoli na szybki i w miarę bezbolesny rozwód.

Przeczytaj także:

Ile kosztuje rozwód?

O co pyta sąd na rozprawie rozwodowej?

Pozew o rozwód – pytania i odpowiedzi

Zdrada małżeńska jako przyczyna rozwodu

Rozwód z orzeczeniem o winie

Podział majątku po rozwodzie

Szybki i bezbolesny rozwód po polsku

Władza rodzicielska. Sytuacja rodzica po rozwodzie.

Dokumenty potrzebne do rozwodu

| Adwokat Rozwód Rzeszów | Radca Prawny Rozwód Rzeszów | Adwokat Rozwód Warszawa | Sprawy Rodzinne |


Rozwiążemy Twoje

problemy prawne

Kontakt - Kancelaria Adwokacko-Radcowska Dorota i Wojciech Pieróg Spółka Partnerska w Rzeszowie - Kancelaria Rzeszów, Adwokat Rzeszów, Radca Prawny Rzeszów
Logo - Kancelaria Adwokacko-Radcowska Dorota i Wojciech Pieróg Spółka Partnerska w Rzeszowie - Kancelaria Rzeszów, Adwokat Rzeszów, Radca Prawny Rzeszów

Kontakt

Lokalizacja na mapie - Kancelaria Adwokacko-Radcowska Dorota i Wojciech Pieróg Spółka Partnerska w Rzeszowie - Kancelaria Rzeszów, Adwokat Rzeszów, Radca Prawny Rzeszów

Kancelaria czynna:

od poniedziałku do piątku w godz. 9-18

Lokalizacja na mapie - Kancelaria Adwokacko-Radcowska Dorota i Wojciech Pieróg Spółka Partnerska w Rzeszowie - Kancelaria Rzeszów, Adwokat Rzeszów, Radca Prawny Rzeszów

Adres:

35-074 Rzeszów,
al. Piłsudskiego 17/13, I p.
Telefon 691-667-673 do Kancelaria Adwokacko-Radcowska Dorota i Wojciech Pieróg Spółka Partnerska w Rzeszowie - Kancelaria Rzeszów, Adwokat Rzeszów, Radca Prawny Rzeszów

Telefon:

691-667-673
Adres e-mail kancelariapierog@wp.pl do Kancelaria Adwokacko-Radcowska Dorota i Wojciech Pieróg Spółka Partnerska w Rzeszowie - Kancelaria Rzeszów, Adwokat Rzeszów, Radca Prawny Rzeszów

E-mail:

kancelariapierog@wp.pl

Kontakt

Lokalizacja na mapie - Kancelaria Adwokacko-Radcowska Dorota i Wojciech Pieróg Spółka Partnerska w Rzeszowie - Kancelaria Rzeszów, Adwokat Rzeszów, Radca Prawny Rzeszów

Kancelaria czynna:

od poniedziałku do piątku w godz. 9-18

Lokalizacja na mapie - Kancelaria Adwokacko-Radcowska Dorota i Wojciech Pieróg Spółka Partnerska w Rzeszowie - Kancelaria Rzeszów, Adwokat Rzeszów, Radca Prawny Rzeszów

Adres:

35-074 Rzeszów,
al. Piłsudskiego 17/13, I p.
Telefon 691-667-673 do Kancelaria Adwokacko-Radcowska Dorota i Wojciech Pieróg Spółka Partnerska w Rzeszowie - Kancelaria Rzeszów, Adwokat Rzeszów, Radca Prawny Rzeszów

Telefon:

691-667-673
Adres e-mail kancelariapierog@wp.pl do Kancelaria Adwokacko-Radcowska Dorota i Wojciech Pieróg Spółka Partnerska w Rzeszowie - Kancelaria Rzeszów, Adwokat Rzeszów, Radca Prawny Rzeszów

E-mail:

kancelariapierog@wp.pl