Ile kosztuje rozwód z prawnikiem lub bez?

Data publikacji:8 listopada, 2019 | Autor: Adrian Pieróg


Ile kosztuje rozwód to pytanie bardzo często pojawia się wśród osób chcących skorzystać z pomocy adwokata albo radcy prawnego w naszej Kancelarii w Rzeszowie.

Z moich doświadczeń prawnika – radcy prawnego specjalizującego się w sprawach rodzinnych, rozwód jest jednym z najbardziej stresogennych wydarzeń w życiu. Do podjęcia takiej decyzji skłania nas przede wszystkim chęć zmiany. Nie chcemy już funkcjonować w związku z osobą, która krzywdzi nas psychicznie lub fizycznie albo zwyczajnie nie umiemy się z nią porozumieć. Chcemy zerwać relację, w której nie są zaspokajane nasze potrzeby. W rozwodzie upatrujemy nadziei na powrót do równowagi. Dlatego decyzja o zakończeniu małżeństwa nigdy nie jest łatwa, a jednym z głównych rozważań poza emocjonalnymi i społecznymi kosztami zakończenia relacji jest koszt prowadzenia sprawy o rozwód, w tym koszty adwokata lub radcy prawnego.

Z kosztami rozwodu jest tak jak z kosztami wesela, wszystko zależy od zasobności naszego portfela i tego co chcemy osiągnąć w sprawie. Koszty rozwodu możemy podzielić na dwie zasadnicze grupy, są to koszty stałe, które poniesiemy zawsze takie jak opłata sądowa w sprawie o rozwód w wysokości 600 zł oraz koszty które generuje wojna na sali sądowej. Na marginesie należy wskazać, że możemy wystąpić z wnioskiem o zwolnienie nas z kosztów sądowych. Jednak decyzja w tym zakresie pozostaję w gestii sądu.

Jakie czynniki wpływają na koszt rozwodu?

Koszty rozwodu zależą od różnych czynników w szczególności :

  • czy Ty i Twój małżonek zgadzacie się na rozwód bez orzekania o winie czy jednak chcecie udowodnić, że to ta druga strona jest odpowiedzialna za rozpad waszego małżeństwa;
  • czy Ty i Twój małżonek jesteście zgodni czy nie co kwestii związanych z alimentami na dzieci, władzą rodzicielską i kontaktami z nimi;
  • czy Ty i Twój małżonek jesteście zgodni co do wyceny i podziału majątku;
  • czy Ty i Twój małżonek korzystacie w sprawie rozwodowej z usług adwokata lub radcy prawnego;
  • czy zgadzacie się na mediacje.

Im więcej czynników lub kwestii nierozwiązanych jest przez osoby zgłaszające się do rozwodu, tym bardziej prawdopodobne jest, że koszt rozwodu będzie większy. Dlatego pamiętajmy, że rozwiązanie wspólnie z naszym adwokatem lub radcą prawnym bardziej istotnych kwestii, zmniejszy znacznie koszty naszego rozwodu.

Średni koszt rozwodu z prawnikiem – Adwokat Radca Prawny Rozwód Rzeszów

Jeśli istnieją znaczne aktywa do podziału, opieka nad dzieckiem, alimenty na dziecko lub alimenty na małżonka, obie strony zwykle korzystają z własnego prawnika. Oczywiście korzystanie z prawnika, czy to radcy prawnego czy adwokata zwiększa koszty prowadzenia sprawy. W przypadku zatrudnienia do sprawy o rozwód adwokata albo radcy prawnego, rozwód może kosztować od 2 tyś. złotych do kilkudziesięciu w zależności od stopnia skomplikowania sprawy. Prawnicy pobierają opłaty za przygotowania sądowe, zeznania (przesłuchanie innych osób z akt), odkrycie (uzyskanie informacji od prawnika małżonka związane z twoją sprawą), przygotowanie i przegląd dokumentów, stawiennictwo na rozprawach oraz wszelkie pisma skierowane do sądu. Większość prawników pobiera zryczałtowaną opłatę za rozwód.

Sporny rozwód z dziećmi wymagający od prawników pomocy w ustaleniu szczegółów dotyczących opieki, będzie kosztował więcej ze względu na czas jaki nasz adwokat albo radca poświęci na przygotowanie i udział w sprawie, aniżeli gdy sprawa ma charakter bezsporny. W przypadku spornego rozwodu, w którym nie można osiągnąć porozumienia w sprawie opieki nad dzieckiem lub harmonogramu kontaktów z dzieckiem, sąd może wymagać przeprowadzenia oceny opieki nad dzieckiem przez Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów w skład którego wchodzą przeszkoleni pedagodzy i psycholodzy, ktorzy przeprowadzą wywiad z każdym z rodziców. Specjaliści rozmawiają także z dziećmi i obserwują dzieci z każdym z rodziców. Często opinie te, wymagają od strony postepowania wniesienia konkretnych zarzutów, które sformułować może nasz adwokat albo radca prawny. Jednocześnie pismo takie wymaga odpowiedniego zaangażowania naszego prawnika co również wpływa na koszt rozwodu. Określenie wysokości alimentów może również zająć dużo czasu i zwiększyć koszty rozwodu.

Jak obniżyć koszty rozwodu z prawnikiem? – Adwokat Radca Prawny Rozwód Rzeszów

Możesz obniżyć koszty, korzystając z usług prawnika tylko dla części sprawy. Możesz poprosić swojego prawnika, aby po prostu przejrzał dokumenty lub wynegocjować z nim, za co zapłacisz lub czego nie zapłacisz, na przykład zgadzając się na skorzystanie z prawnika w celu przygotowania i przeglądu dokumentów, ale nie obciążania Cię kosztami reprezentacji na rozprawie. Wskazać bowiem należy, że przesłuchanie świadków lub liczba rozpraw również naturalnie zwiększą koszty postępowania w sprawie o rozwód.

Bez takich problemów, rozwód między dwiema osobami, w porozumieniu i bez orzekania o winie, może zaoszczędzić koszty obu stronom. Dlatego bezsporny rozwód jest najtańszy. Jeśli Ty i Twój małżonek zgadzacie się w głównych kwestiach rozwodu, możecie napisać własną umowę. W takim wypadku, jedynym kosztem postępowania rozwodowego będzie uiszczanie opłat sądowych. Oprócz niekwestionowanego rozwodu, sposobem na zaoszczędzenie pieniędzy i uniknięcie procesu jest skorzystanie z mediacji rozwodowej opartej na współpracy. W mediacji Ty i Twój małżonek z neutralną stroną trzecią – w osobie mediator – ustalacie w drodze porozumienia najważniejsze kwestie. Marginalnie należy wskazać, iż najlepszym mediatorem jest prawnik – radca prawny lub adwokat znający procedurę sądową i mający doświadczenie w sprawach rodzinnych. O roli mediacji z perspektywy radcy prawnego mediatora specjalisty w sprawach rodzinnych przeczytacie Państwo w innym moim wpisie.

Która ze stron ponosi koszty postępowania sądowego?

Jeżeli strony zdecydowały się na rozwód bez orzekania o winie, oboje małżonkowie będą zobowiązani do poniesienia kosztów sądowych po połowie. Jednocześnie opłata od pozwu zostaje zredukowana do 300 zł. Z kolei wydanie wyroku orzekającego wyłączną winę jednego z małżonków oznacza, że strona, która przegrała proces poniesie całość kosztów prowadzonego procesu w tym koszty zastępstwa prawnego przez adwokata albo radcę prawnego. Niezbędne koszty procesu strony reprezentowanej przez profesjonalnego pełnomocnika – prawnika będącego adwokatem lub radcą prawnym, obejmują w szczególności:

  • wynagrodzenie według ustawowych stawek opłat i wydatki jednego pełnomocnika;
  • koszty sądowe i koszty osobistego stawiennictwa strony nakazane przez sąd.

Na koniec należy wskazać, że w przypadku oddalenia powództwa przez sąd jako bezzasadnego wszelkie koszty procesu ponosi powód czyli strona, która zainicjowała proces.

 

Zobacz także:

Jak uzyskać rozwód na pierwszej rozprawie?

Adwokat Radca Prawny Rzeszów – Pozew o rozwód – pytania i odpowiedzi

Separacja jako alternatywa dla rozwodu – przesłanki i skutki separacji

Adwokat Radca Prawny Rzeszów Rozwód – O co pyta sąd na rozprawie rozwodowej?

Rozwód – kiedy następuje ograniczenie, a kiedy zakazanie utrzymywania kontaktów z dzieckiem oraz jakie są tego konsekwencje?

Adwokat Radca Prawny Rozwód Rzeszów – Rozwód z orzeczeniem o winie

Adwokat Radca Prawny Rzeszów – Podział majątku po rozwodzie

Dokumenty potrzebne do rozwodu

Dziedziczenie a separacja

 

| Radca Prawny Rozwód Rzeszów | Adwokat Rozwód Warszawa | Adwokat Rozwód Rzeszów | Prawnik Rozwody Rzeszów | Sprawy Rodzinne | Prawnik Rozwód Rzeszów | Prawnik Rzeszów |

 


Rozwiążemy Twoje

problemy prawne

Kontakt - Kancelaria Adwokacko-Radcowska Dorota i Wojciech Pieróg Spółka Partnerska w Rzeszowie - Kancelaria Rzeszów, Adwokat Rzeszów, Radca Prawny Rzeszów
Logo - Kancelaria Adwokacko-Radcowska Dorota i Wojciech Pieróg Spółka Partnerska w Rzeszowie - Kancelaria Rzeszów, Adwokat Rzeszów, Radca Prawny Rzeszów

Kontakt

Lokalizacja na mapie - Kancelaria Adwokacko-Radcowska Dorota i Wojciech Pieróg Spółka Partnerska w Rzeszowie - Kancelaria Rzeszów, Adwokat Rzeszów, Radca Prawny Rzeszów

Kancelaria czynna:

od poniedziałku do piątku w godz. 9-18

Lokalizacja na mapie - Kancelaria Adwokacko-Radcowska Dorota i Wojciech Pieróg Spółka Partnerska w Rzeszowie - Kancelaria Rzeszów, Adwokat Rzeszów, Radca Prawny Rzeszów

Adres:

35-074 Rzeszów,
al. Piłsudskiego 17/13, I p.
Telefon 691-667-673 do Kancelaria Adwokacko-Radcowska Dorota i Wojciech Pieróg Spółka Partnerska w Rzeszowie - Kancelaria Rzeszów, Adwokat Rzeszów, Radca Prawny Rzeszów

Telefon:

691-667-673
Adres e-mail kancelariapierog@wp.pl do Kancelaria Adwokacko-Radcowska Dorota i Wojciech Pieróg Spółka Partnerska w Rzeszowie - Kancelaria Rzeszów, Adwokat Rzeszów, Radca Prawny Rzeszów

E-mail:

kancelariapierog@wp.pl

Kontakt

Lokalizacja na mapie - Kancelaria Adwokacko-Radcowska Dorota i Wojciech Pieróg Spółka Partnerska w Rzeszowie - Kancelaria Rzeszów, Adwokat Rzeszów, Radca Prawny Rzeszów

Kancelaria czynna:

od poniedziałku do piątku w godz. 9-18

Lokalizacja na mapie - Kancelaria Adwokacko-Radcowska Dorota i Wojciech Pieróg Spółka Partnerska w Rzeszowie - Kancelaria Rzeszów, Adwokat Rzeszów, Radca Prawny Rzeszów

Adres:

35-074 Rzeszów,
al. Piłsudskiego 17/13, I p.
Telefon 691-667-673 do Kancelaria Adwokacko-Radcowska Dorota i Wojciech Pieróg Spółka Partnerska w Rzeszowie - Kancelaria Rzeszów, Adwokat Rzeszów, Radca Prawny Rzeszów

Telefon:

691-667-673
Adres e-mail kancelariapierog@wp.pl do Kancelaria Adwokacko-Radcowska Dorota i Wojciech Pieróg Spółka Partnerska w Rzeszowie - Kancelaria Rzeszów, Adwokat Rzeszów, Radca Prawny Rzeszów

E-mail:

kancelariapierog@wp.pl