Prawo do kontaktów dziadków z wnukami – co zrobić gdy była synowa lub zięć utrudnia kontakty z wnukami po rozwodzie?

Data publikacji:5 listopada, 2019 | Autor: Adrian Pieróg


Czy w świetle przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przysługuje dziadkom roszczenie względem rodziców o ustalenie kontaktów dziadków z wnukami?

Z mojej wieloletniej praktyki prawnika – radcy prawnego prowadzącego na co dzień kancelarie w Rzeszowie,  specjalizującego się w sprawach rodzinnych, opieka nad dziećmi i kontakty często stają się przedmiotem sporów w sprawach rozwodowych. Podczas rozwodu rodzice walczą o pieniądze lub majątek, a dzieci często stają się pionkami w brzydkiej grze rodziców.  Często przy tym dziadkowie wspierający walczących rodziców zostają wciągnięci w konflikt. Kończy się to tym, że po rozstaniu małżonków, rodzic  przy którym zostają dzieci utrudnia a czasem uniemożliwia jakiekolwiek kontakty dziadków z wnukami. Kłóci się to z podstawowym obowiązkiem rodziców dbałości o fizyczny i duchowy rozwód dziecka. Powinni oni dla pełnego rozwoju jego osobowości umożliwić mu kontaktowanie się z jego dziadkami, przy właściwej ich postawie i korzystnym wpływie na dziecko. Kontakty te mogą przyczynić się do lepszego jego wychowania. Jednakże każdorazowo  sąd musi zbadać i ocenić, czy kontakty te mimo wszystko nie zagrażają dobru dziecka.

Przepisy, a prawo do kontaktów dziadków z wnukami

Zgodnie z art. 113§1k.r.o. „niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzicie oraz ich dziecko mają prawo utrzymywania ze sobą kontaktów”. Jednocześnie ustawodawca w art. 1136 k.r.o. uregulował prawo do kontaktów z dzieckiem osób, które nie są rodzicami. Zgodnie z jego treścią przepisy regulujące kontakty z dzieckiem stosuję się odpowiednio do kontaktów dziadków z wnukami. Tutaj pojawia się pierwszy problem, a mianowicie wskazanie odpowiedniego stosowania przepisów, co nie oznacza ich automatyzmu. Powoduje to, że część z nich stosowana może być z odpowiednimi modyfikacjami, a tym samym daję sędziom szerokie pole do interpretacji.

Postępowanie dowodowe w sprawie o kontakty dziadków z wnukami

Dziadkowie zmuszeni są do pokonania wielu przeszkód. Muszą udowodnić przed sądem, że nadają się na dziadków, a ich chęć uregulowania kontaktów z wnukami nie wynika, ze złych intencji m.in. zrobienia na złość byłej synowej czy zięciowi. Sędzia  przeanalizuję  przywiązanie dziecka do dziadka i babci, zdrowie fizyczne i psychiczne dziadków oraz osobiste preferencje dziecka. Oczywiście będzie potrzebował do tego odpowiednich środków dowodowych, których będą musieli mu dostarczyć zainteresowani dziadkowie. Częstym dowodem powołanym w sprawie jest dowód z opinii  Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów, który przeprowadza badania pedagogiczne i psychologiczne dziadków. Często też dowód ten przesądza o dostępie do dziecka. Na marginesie należy wskazać, że dziadkowie, których syn lub córka otrzymało prawo do opieki na dzieckiem nie muszą przechodzić całego tego procesu. Tym samym mają nieograniczony dostęp do wnuków. Dyskryminowanie babć i dziadków tego drugiego rodzica, w sytuacji rozwodu jest częstym przypadkiem. Dlatego tak ważnym w tego typu sytuacjach jest skorzystanie z pomocy doświadczonego adwokat lub radca prawny specjalizującego się w sprawach rodzinnych i wystąpienie o uregulowanie osobistych kontaktów z wnukami.

Jak powinny wyglądać kontakty dziadków z wnukami?

Kontakty dziadków z wnukami mogą w szczególności polegać na:

  • przebywaniu z dzieckiem – zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu, odwiedziny w obecności rodzica sprawującego bezpośrednią pieczę na dzieckiem;
  • bezpośrednim porozumiewaniu się z dzieckiem;
  • utrzymywaniu korespondencji;
  • korzystaniu z innych środków porozumiewania się na odległość – telefon, skype, facebook.

Podsumowując dziadkowie mają co do zasady takie samo prawo do kontaktów z wnukiem, jak rodzice ze swoim dzieckiem. A w przypadku gdy drugi rodzic utrudnia im widzenia, mogą wystąpić do sądu z wnioskiem o ustalenie kontaktów z wnukiem. Jeżeli zaś orzeczenie sądu nie będzie respektowane, dziadkowie wówczas mogą skorzystać z uprawnień przewidzianych przez prawo. Zgodnie bowiem z obowiązującą regulacją, osoba która nie wykonuje obowiązków wynikających z orzeczenia sądu lub ugody lub wykonuję je niewłaściwie, może zostać obciążona obowiązkiem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej za każde naruszenie.

Przeczytaj także:

Naruszenie prawa do kontaktów z dzieckiem

Pozew o rozwód – pytania i odpowiedzi

Rozwód – kiedy następuje ograniczenie, a kiedy zakazanie utrzymywania kontaktów z dzieckiem oraz jakie są tego konsekwencje?

Władza rodzicielska. Sytuacja rodzica po rozwodzie.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi adwokatami i radcami prawnym specjalizującymi się w sprawach rodzinnych związanych m.in. ze sprawami o rozwód, alimenty, kontakty z dziećmi. Kancelaria Adwokacko – Radcowska z siedzibą w Rzeszowie, al. Piłsudskiego 17/13.

| Adwokat Rozwód Rzeszów | Kancelaria Rzeszów | Radca Prawny Rozwód Rzeszów | Adwokat Rozwód Kolbuszowa | Adwokat Rozwód Ropczyce |

 

                                                                                                      

 


Rozwiążemy Twoje

problemy prawne

Kontakt - Kancelaria Adwokacko-Radcowska Dorota i Wojciech Pieróg Spółka Partnerska w Rzeszowie - Kancelaria Rzeszów, Adwokat Rzeszów, Radca Prawny Rzeszów
Logo - Kancelaria Adwokacko-Radcowska Dorota i Wojciech Pieróg Spółka Partnerska w Rzeszowie - Kancelaria Rzeszów, Adwokat Rzeszów, Radca Prawny Rzeszów

Kontakt

Lokalizacja na mapie - Kancelaria Adwokacko-Radcowska Dorota i Wojciech Pieróg Spółka Partnerska w Rzeszowie - Kancelaria Rzeszów, Adwokat Rzeszów, Radca Prawny Rzeszów

Kancelaria czynna:

od poniedziałku do piątku w godz. 9-18

Lokalizacja na mapie - Kancelaria Adwokacko-Radcowska Dorota i Wojciech Pieróg Spółka Partnerska w Rzeszowie - Kancelaria Rzeszów, Adwokat Rzeszów, Radca Prawny Rzeszów

Adres:

35-074 Rzeszów,
al. Piłsudskiego 17/13, I p.
Telefon 691-667-673 do Kancelaria Adwokacko-Radcowska Dorota i Wojciech Pieróg Spółka Partnerska w Rzeszowie - Kancelaria Rzeszów, Adwokat Rzeszów, Radca Prawny Rzeszów

Telefon:

691-667-673
Adres e-mail kancelariapierog@wp.pl do Kancelaria Adwokacko-Radcowska Dorota i Wojciech Pieróg Spółka Partnerska w Rzeszowie - Kancelaria Rzeszów, Adwokat Rzeszów, Radca Prawny Rzeszów

E-mail:

kancelariapierog@wp.pl

Kontakt

Lokalizacja na mapie - Kancelaria Adwokacko-Radcowska Dorota i Wojciech Pieróg Spółka Partnerska w Rzeszowie - Kancelaria Rzeszów, Adwokat Rzeszów, Radca Prawny Rzeszów

Kancelaria czynna:

od poniedziałku do piątku w godz. 9-18

Lokalizacja na mapie - Kancelaria Adwokacko-Radcowska Dorota i Wojciech Pieróg Spółka Partnerska w Rzeszowie - Kancelaria Rzeszów, Adwokat Rzeszów, Radca Prawny Rzeszów

Adres:

35-074 Rzeszów,
al. Piłsudskiego 17/13, I p.
Telefon 691-667-673 do Kancelaria Adwokacko-Radcowska Dorota i Wojciech Pieróg Spółka Partnerska w Rzeszowie - Kancelaria Rzeszów, Adwokat Rzeszów, Radca Prawny Rzeszów

Telefon:

691-667-673
Adres e-mail kancelariapierog@wp.pl do Kancelaria Adwokacko-Radcowska Dorota i Wojciech Pieróg Spółka Partnerska w Rzeszowie - Kancelaria Rzeszów, Adwokat Rzeszów, Radca Prawny Rzeszów

E-mail:

kancelariapierog@wp.pl